Nguồn máy tính Acbel HK 400 new+ (dây dài)

  • Vui lòng gọi

* Đại lý vui lòng liên hệ để có giá tốt.

24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM, 6+2 pin for PCI
thông số cáp nguồn acbel hk

Sản phẩm có liên quan